AMAÇLAR

• Çocuklarımızın fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak.
• Deneyimleyerek öğrenebilmeleri için gerekli ortamları oluşturmak.
• Sevgi ve saygı gibi tüm hayatını olumlu yönde etkileyecek davranışları kazandırarak sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.
• “Çoklu Zeka Kuramı” nın esasını oluşturan görsel, sözel, bedensel ve iletişim eksenli yeteneklerin hepsinin gelişimine yardımcı olmak.
• Çocukların ilişkilendirme ve analitik düşünme becerilerini artırırken takım çalışmasına da teşvik etmek.
• Çocukların oyun ile öğrenmesi, kişisel ve bilişsel gelişiminin sağlanması, varsa olumsuz davranışlarını değiştirebilmesini ve kendisini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamak.
• Çocuğun gelişim aşamalarında aile ile işbirliği içinde olup, uzman pedagog denetiminde ailenin çocuğunun eğitimde aktif rol alması yönünde çalışmalar yapmak.

Related posts

SERVİS VE GÜVENLİK

SERVİS VE GÜVENLİK • Servis hizmeti verilmektedir. • Özel Ödül Anaokulu çalışanları Milli Eğitim bakanlığı mevzuatı gereği Sivil Savunma, Yangın...