AMAÇLAR

Özel Ödül Anaokulu Olarak Amaçlarımız

• Çocuklarımızın fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak.

• Deneyimleyerek öğrenebilmeleri için gerekli ortamları oluşturmak.

• Sevgi ve saygı gibi tüm hayatını olumlu yönde etkileyecek davranışları kazandırarak sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

• “Çoklu Zeka Kuramı” nın esasını oluşturan görsel, sözel, bedensel ve iletişim eksenli yeteneklerin hepsinin gelişimine yardımcı olmak.

• Çocukların ilişkilendirme ve analitik düşünme becerilerini artırırken takım çalışmasına da teşvik etmek.

• Çocukların oyun ile öğrenmesi, kişisel ve bilişsel gelişiminin sağlanması, varsa olumsuz davranışlarını değiştirebilmesini ve kendisini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamak.

• Çocuğun gelişim aşamalarında aile ile işbirliği içinde olup, uzman pedagog denetiminde ailenin çocuğunun eğitimde aktif rol alması yönünde çalışmalar yapmak.