Dİl Etkİnlİklerİ

Anadİl ve Yabancı Dİl Etkİnlİklerİ

Anaokulumuzda temel eğitim dilimiz Türkçe olup; ikinci dil olarak İngilizce eğitimi verilmektedir. Anadil etkinlikleriyle doğru bir Türkçeyle kendilerini ifade edebilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Neden-sonuç ilişkisini kurabilme, çevresinde olup bitenleri fark edip dile getirebilme becerileri Türkçe dil eğitimiyle desteklenmektedir. İngilizce eğitimiyle de günümüzde dünyanın iletişim dili olarak kabul edilen İngilizceyi erken çocukluk döneminde doğal olarak özümsemeleri ve öğrenmeleri sağlanmaktadır.