EĞİTİM

ÖDÜL ANAOKULU’NDA EĞİTİM & EĞİTİM MODELİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığımızın öngördüğü Okul Öncesi Müfredatı çerçevesinde, pek çok eğitim-öğretim teknikleri ile sentezlenmiş olan anaokulu eğitim programlarımız, okul psikoloğumuz, eğitim uzmanlarımız, deneyimli öğretmen ve çalışanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Eğitim Programları,Okul Öncesi Eğitiminin beş gelişim alanı olan Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Motor, Özbakım Becerilerini temel almaktadır. Bu temel eğitim alanları, GEMS(Fen ve Matematikte Büyük Keşifler) Reggio Emilio, Montessori, Orff Metodu, High Scope ve Proje Tabanlı Eğitim olan evrensel eğitim yaklaşımları ile özgün olarak zenginleştirilmiştir.

5 yaş üzeri çocuklarda İlk Okula Hazırlık Programı uygulanır.

  • • Anadil ve Yabancı Dil Etkinlikleri
  • • Fen-Doğa ve Matematik Etkinlikleri
  • • Müzik
  • • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
  • • Yaratıcı Drama
  • • Sportif Faaliyetler
  • • Yetenek Beceri Eğitimi