DEĞERLERİMİZ

‘Çoğu sosyal, duygusal, zihinsel işlev ve kapasite gelişimi erken yaşlardaki deneyimlerden etkilenir. O nedenle’’ ne kadar erken o kadar iyidir. ‘

Özel Ödül Anaokulu, pozitif destek, direkt öğrenme, oyun, müzik ve deneylerle çocuğun bilgi kazanmasına olanak sağlar. Çocuğun öğrenmeyi, öğrenmesini ve öğrenirken eğlenmesini sağlayan bu programı, branş öğretmenleri ve anaokulu öğretmenleri birlikte uygular.

Çocuklar, okul öncesi eğitim alanlarında her türlü en sağlıklı bilgiyi oyun oynayabildikleri ortamlarda edinirler. Oyun, çocuğun dış dünyayı tanımaya başladığı yerdir. Oyun sayesinde çocuk hayata dair denemeler yapar, hayal ve gerçeği ayırt etmeye başlar. Kısacası oyun, çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği en uygun ortamdır. Eğitmenlerin katılımı ve gözlemiyle hazırlanan ortamlarda oynadıkları oyunlar ile gelişmelerine katkı sağlamaktayız.

Başarılı olmak, kurumumuzda çalışan her bir görevlinin temel sorumluluğudur. Eğitmenlerimizi seçerken alanlarında uzman olmalarının yanı sıra davranışlarıyla da çocuklarımıza her açıdan “model” olabilecek yeterliliğe sahip olmalarına özen gösteriyoruz. Eğitimdeki başarımızı bünyemizde çalışan öğretmen ve yönetim kadromuzla kanıtlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Çocuklarımızın yaşadıkları topluma karşı duyarlı ve yararlı bireyler olarak yetişebilmeleri için erken çocukluk döneminde çevrelerine karşı farkındalığı arttırmak adına çeşitli sosyal sorumluluk projelerine dâhil edilmektedirler.

Çevreci Bireyler yetiştirmek

Agaca saygılı, çevreyı kırletmeyen, tütün maullerının zararını bılen, ınsan ve hayvan sevgisi taşıyan kişiler yetiştirmekteyiz.

Sanat ve Tarih bilinci

Sanat sever ve sanata saygılı bireyler yetiştirmek. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerin içinde olmasını sağlayan programların hazırlanması. Tiyatro, sinema, animasyon gösterileri, mili saray, müzeler, hayvanat bahçesi gezileri de bu program dahilinde uygulanmaktadır.

Sosyal Kişilik

Kişi haklarına saygılı, milli duyguları taşıyan, vatan, millet, bayrak sevgisi olan, paylaşımcı, toplumsal bilinci olan ve Türk büyüklerini bilen , yemek, sofra, temizlik adabını öğrenmiş bireyler olmasına yardımcı olmaktayız.

Değerler Eğitimi

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın sağlam karakterli, özgüven sahibi, bilgi ve teknoloji üretebilen ve ürettiklerini insanlığın faydasına kullanan bireyler olarak yetişebilmeleri, nitelikli bir öğretimin yanında, ulvi değerlere sahip olmalarıyla daha mümkün olacaktır. Kurumumuz MEB Değerler Eğitimi Yıllık Planı’ nda öngörüldüğü şekildeki uygulamalarına, müfredatımızda da yer almaktadır.